Formulari per a l’avaluació de candidats a àrbitre del TAB

0: Nota
1
2
3
4
5
6

INFORMACIÓ D'INTERÈS

El 27 de novembre de 2018, la Junta Directiva de l´Associació Catalana per a l’Arbitratge va aprovar el nou Reglament del procediment d´arbitratge del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), vigent a partir del dia 1 de març de 2019.

En la recerca de l´excel·lència i conscients de que la llista d’àrbitres és el principal actiu amb el que compta la nostra institució per a oferir un servei d’alta qualitat, hem redefinit els requisits per a ser àrbitre y reordenat el procés de selecció per a, d’aquesta forma, poder garantir la millora en la designació i una major rotació de persones. El nombre d’àrbitres per especialitat no serà il•limitat. La selecció i nomenament d’àrbitres es regula en el Capítol III (art. 10 i 16) del nou Reglament, publicat a la web institucional (www.tab.es/normativa).

Per a formar part de la llista d´àrbitres és imprescindible completar aquest formulari al que acaba d’accedir i especificar les seves dades personals (pestanya 1), la seva titulació acadèmica i formació arbitral (pestanya 2), la seva experiència professional d’un mínim de deu (10) anys en l’exercici d’una professió jurídica (pestanya 3), la seva experiència arbitral i la seva especialitat o especialitats amb un màxim de dues (pestanya 4) i els idiomes que coneix (pestanya 5), acreditant tot això documentalment de forma suficient i acompanyant una carta de presentació signada de puny i lletra en format pdf (pestanya 6).

Abans de començar, us recomanem tenir a mà tota la informació i els documents que desitgeu aportar. L´acceptació de la declaració de la pestanya 1 es imprescindible per a poder a poder avançar i també retrocedir, si desitgeu completar o rectificar les dades.

Model de CV

Moltes gràcies per la seva col·laboració,

La Junta Directiva